Нашето портфолио

Проекти в сферата на недвижимите имоти с цел – управление на балансиран и диверсифициран портфейл от недвижими имоти.

Вижте нашето портфолио

Документи

Общи събрания, документи и отчети, свързани с дейността на Дружеството.

Вижте повече

Новини

Вътрешна информация по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и друга информация, свързана с проектите на Дружеството.

Вижте всични новини