Контакти

Фонд Имоти АДСИЦ
1784 София
бул. Цариградско Шосе 159
Тел: (02) 962 54 05
факс: (02) 962 53 88
e-mail: office@fundestates.bg

Лице за контакт:
Веселин Генчев
Изпълнителен директор

Ивелина Илиева
Директор за връзки с инвеститорите

Телефон Email Без значение