Документи

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042,

което ще се проведе на 05 юни 2024 г. от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), а при липса на кворум – на 19  юни 2024 г. от 11:00 часа, с уникален идентификационен код на събитието FUES05062024GOSA, по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди”

Покана ОСА

Образец на пълномощно от ф.л.

Образец на пълномощно от ю.л.

Отчет ДВИ

Отчет ОК

Писмени материали 2024

Писмо БФБ

Писмо КФН

Политика за възнаграждения

Протокол ГФО

Протокол за свикване

Протокол Политика възн.

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042,

което ще се проведе на 06 юни 2023 г. от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), а при липса на кворум – на 20  юни 2023 г. от 11:00 часа, с уникален идентификационен код на събитието FUES06062023GOSA, по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди”

Покана ОСА

Протокол за свикванe на ОСА

Образец на пълномощно от физ. лице

Образец на пълномощно от юр. лице

Отчет ДВИ

Доклад на ОК

Писмени материали

Писмо БФБ

Писмо КФН

Протокол ГФО

Публикация на Поканата за ОСА в ТР

Публикация на Поканата за ОСА в Инвестор

Уведомление за дивидент до КФН

Уведомление за дивидент до БФБ

Уведомление за дивидент до ЦД

Писмо за представяне на Протокола от от ОСА

Протокол ОСА

Списък акционери

Писмо до ЦД за представяне на Протокола от ОСА

Пълнoмощно

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042,

което ще се проведе на

11 ЯНУАРИ 2023 Г. ОТ 11:00 ЧАСА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО СТАНДАРТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ – EEST ( 08:00 ЧАСА КООРДИНИРАНО СТАНДАРТНО ВРЕМЕ – UTC), С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО FUES11012023IOSA, ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” № 54 – 56, ХОТЕЛ „ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ”

Покана ИОСА 

Писмо за одобрение на промените от КФН

Образец на пълномощно от физ. лице

Образец на пълномощно от юр. лице

Писмени материали

Писмо материали БФБ

Писмо материали КФН

Проекто Устав 2022

Протокол свикване

Уведомление Публикация

Публикация на Поканата в ТР

Покана Инвестор

Протокол от ИОСА

Писмо до КФН

Писмо ЦД

Списък акционери

Пълномощно 

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042,

което ще се проведе на 06 юни 2022 г. от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES06062022GOSA, по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди”

Покана за ОСА

Протокол за свикване

Протокол ГФО

Образец на пълномощно от физ. лице

Образец на пълномощно от юр.лице

Отчет ДВИ

Отчет на ОК

Писмени материали

Писмо материали БФБ

Писмо материали КФН

Уведомление за публикуване на Поканата в ТР

Публикация на Поканата в ТР

Публикация на Поканата в Инвестор

Решение за разпределение на печалбата КФН

Решение за разпределение на печалбата БФБ

Решение за разпределение на печалбата ЦДpdf

Писмо протокол от ОСА

Спискък акционери 20062022

Протокол от ОСА

Писмо КФН Протокол от ОСА

Писмо ЦД Протокол от ОСА

Пълномощно

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042,

което ще се проведе на 30 ноември 2021 г. от 11:00 часа източноевропейско часово време – EEST (09:00 часа координирано стандартно време – UTC), а при липса на кворум – на 14 декември 2021 година от 11:00 часа източноевропейско часово време – EEST (09:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES30112021IOSA, по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди”

Покана за Извънредно общо събрание

Писмени материали с предложения на СД за промени в Устава

Образец на пълномощно от физ. лице

Образец на пълномощно от юр. лице

Одобрение КФН промени Устав РГ-05-1173-8 (002)

Писмо материали БФБ

Писмо материали КФН

Проект на Устав с предложения на СД

Протокол за свикване на ИОСА

Уведомление Публикация ИОСА

Публикация на Поканата за ИОСА в ТР

Публикация на Поканата за ИОСА в Инвестор

Протокол от ИОСА

Списък акционери 14.12.2021г.

Пълномощно със заличени данни

Писмо протокол КФН

Писмо протокол ЦД

 

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042,

което ще се проведе на 01 юни 2021 г. от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), а при липса на кворум – на 15 юни 2021 година от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES01062021GOSA, по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди”

Покана ОСА

Писмени материали

Протокол за свикване

Образец на пълномощно от физ. лице

Образец на пълномощно от юр. лице

Отчет ДВИ

Отчет Одитен комитет

Писмо материали БФБ

Писмо материали КФН

Протокол ГФО

Уведомление за пубикация на Поканата за ОСА в ТР

Публикация на Поканата в ТР

Публикация на Поканата в Инвестор

Решение за разпределяне на печалбата за 2020 г. писмо КФН

Решение за разпределяне на печалбата за 2020 Писмо БФБ

Решение за разпределяне на печалбата за 2020 Писмо ЦД

Писмо за изготвяне на Протокола от ОСА

Протокол от ОСА 15062021

Списък акционери 15062021

Пълномощно ЛБ заличени данни

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 Септември 2020 г. ОТ 12:00 ЧАСА ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” № 54 – 56, ХОТЕЛ „ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ“, А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ – НА 29.09.2020 г.

Политика за възнагражденията, приета на ИОСА ОТ 29.09. 2020

Покана ИОСА

Писмени материали ИОСА 2020

Политика за възнагражденията

Образец на пълномощно от физ. лице

Образец на пълномощно от юр. лице

Писмо БФБ

Писмо КФН

Протокол Свикване

Протокол СД Политика

Уведомление за публикация на Поканата за ИОСА

Публикация на Поканата в ТР

Публикация на Поканата в Инвестор

Писмо Протокол КФН

Протокол от ИОСА

Пълномощно

Пълномощно

Списък на акционерите

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07 Юли 2020 г. ОТ 11:00 ЧАСА ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” № 54 – 56, ХОТЕЛ „ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ“, А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ – НА 21.07.2020 г.

Покана ОСА

Образец на пълномощно от фил. лице

Образец на пълномощно от юр. лице

Доклад за изпълнение на Политиката за възн.

Отчет ДВИ

Отчет Одитен комитет

Писмени материали

Писмо БФБ

Писмо КФН

Политика за възнагражденията

Протокол ГФО

Протокол на СД за свикване на ГОСА

Протокол Политики

Уведомление за публикация на Поканата в ТР

Публикация на Поканата в ТР

Публикация на Поканата в Инвестор

Уведомление за дивидент до КФН

Уведомление за дивидент до БФБ

Уведомление за дивидент до ЦД

Писмо за изготвяне на Протокола от ОСА до КФН

Протокол от ОСА 21.07.2020

Пълномощно Заличени данни

Списък акционери 21.07.2020

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05 Юни 2019 г. ОТ 11:00 ЧАСА ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” № 54 – 56, ХОТЕЛ „ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ“, А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ – НА 19.06.2019 г.

Покана ОСА

Протокол на СД за свикване на ОСА

Писмени материали

Образец пълн. от ФЛ

Образец пълн. от ЮЛ

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

Отчет на ОК

Писмо Материали ОСА БФБ

Писмо Материали ОСА КФН

Политика за възнаграждение

Доклад за изпълнение Политика възнагр.

Протокол на СД за приемане на ГФО

Протокол нва СД за приемане на Пол. за възн.

Уведомление за публикация на Поканата за ОСА в ТР

Търговски регистър Публикация

Инвестор публикация 2019

Уведомление за дивидент до КФН

Уведомление за дивиденти. до БФБ

Уведомление за дивидент до ЦД

Писмо относно изготвяне на протокол ат ОСА до КФН

Протокол от ОСА

Пълномощно със заличени данни

Списък на акционери 19.06.2019

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 Юни 2018 г. ОТ 11:00 ЧАСА ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” № 54 – 56, ХОТЕЛ „ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ“, А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ – НА 27.06.2018 г.

Покана ОСА

Протокол за свикване на ОСА

Писмени материали

Уведомление до БФБ

Уведомление до КФН

Протокол за приемане на ГФО

Протокол за приемане на политиката за възн.

Отчет на ДВИ

Отчет на Одитния комитет

Образец на пълн. от физ. лице

Образец на пълн. от юр. лице

Политика за възнагражденията

Доклад за възнагражденията във Фонд Имоти за 2017

Уведомление за публикация на Поканата за ОСА в ТР

Публикация на Поканата за ОСА в ТР

Публикация на Поканата за ОСА в Инвестор БГ

Уведомление за дивидент до КФН

Уведомление за дивидент до БФБ

Уведомление за дивидент до ЦД

Писмо за представяне на Протокола от ОСА до КФН

Протокол от ОСА 2018

Списък на присъствалите акционери

Документи

Устав 2023 г.

Устав (2021 г.)

Политика за възнагражденията, приета на ИОСА ОТ 29.09. 2020

Устав на Фонд Имоти (2011 г.)

Регистрационен документ (2011 г.)

Правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Финансови документи за 2023г.

 

Годишен финансов отчет в ESEF формат към 31.12.2023 г.

Годишен финансов отчет в ESEF формат към 31.12.2023 г.

Форми на КФН

Справка ТНИ към 31.12.2023 г.

 

Публично уведомление за фин. състояние към 31.12.2023 г.

Декларация от огворните лица

Справка ТНИ

Информация по чл.20 от Наредба 2

Пояснителни бележки

Информация по Приложение 4

 

Декларация от огворните лица

Информация по Приложение 4 към 30.09.2023

Информация по чл.20 от Наредба 2 към 30.09.2023

Пояснителни бележки

Публично уведомление за фин.състояние – Справки КФН към 30.09.2023

 

МФО към 30.06.2023 г.

Доклад за дейността към 30.06.2023 г.

Допълнителна информация към 30.06.2023 г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2023 г.

Информация по чл.20 от Наредба_2_30.06.2023 г.

Информация по Приложение_4_30.06.2023 г.

Форми на КФН към 30.06.2023 г.

 

 

Публично уведомление за фин. състояние – Справки по обр. на КФН към 31.03.2023 г.

Декларация от огворните лица към 31.03.2023

Информация по чл.20 от Наредба_2_31.03.2023

Пояснителни бележки 31.03.2023

Информация по Приложение 4 към 31.03.2023

 

Финансови документи за 2022г.

Отчети

Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. в ESEF формат

Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. в ESEF формат

Форми на КФН

 

Декларация от отговорните лица_31.12.2022

Публично уведомление за фин. състояние – Справки по обр. на КФН към 31.12.2022 г

Информация по чл.20 от Наредба 2 към 31.12.2022

Пояснителни бележки

Информация по Приложение 4 от Наредба 2 към 31.12.2022

 

Публично уведомление за фин. състояние – Справки по обр. на КФН към 30.09.2022 г.

Декларация от огворните лица към 30.09.2022 г.

Информация по чл.20 от Наредба 2 към 30.09.2022 г._30.09.2022 г.

Пояснителни бележки към 30.09.2022 г.

Информация по Приложение 4 към 30.09.2022 г.

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2022 г.

Доклад за дейността към 30.06.2022 г.

Декларация от отговорните лица

Форми КФН

Допълнителна информация по Наредба 2 към 30.06.2022

Информация по чл. 20 от Наредба 2 към 30.06.2022

Информация по Приложение 4 към 30.06.2022

 

Публично уведомление за фин. състояние – Справки по обр. на КФН към 31.03.2022 г.

Информация по Приложение 4 от Наредба 2 към 31.03.2022 г.

Информация по чл.20 от Наредба 2 към 31.03.2022 г.

Пояснителни бележки към 31.03.2022 г.

Декларация от отговорните лица

 

Финансови документи за 2021г.

Отчети

529900RNBJ2OSEC3SC79-20211231-BG-SEP.xhtml

Форми КФН

Справка по чл. 29 от ЗДСИЦДС

Справка ТНИ

 

Публично уведомление за фин. състояние – Справка по образец на КФН по чл. 14 от Наредба 2 към 31.12.2021 г.

Справка ТНИ към 31.12.2021 г.

Пояснителни бележки към 31.12.2021 г.

Информация по чл. 20 от Наредба 2 към 31.12.2021 г.

Информация по Приложение 4 от Наредба 2 към 31.12.2021 г.

 

Пояснителни бележки към 30.09.2021г.

Информация по чл. 41 от Наредба 2 към 30.09.2021г.

Приложение 9 към 30.09.2021г.

Публ. уведомление за фин. състояние – Справки по обр. на КФН към 30.09.2021г.

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2021

Междинен доклад към 30.06.2021

Форми на КФН

Декларация от отговорните лица

Допълнителна информация към 30.06.2021

Информация по чл. 41 от Наредба 2 към 30.06.2021

Информация по Приложение 9 към 30.06.2021

 

Публично уведомление за фин. състояние – Справки по обр. на КФН

Пояснителни бележки 31.03.2021

Информация по чл. 41 от Наредба 2 към 31.03.2021

Приложение 9 към 31.03.2021

 

Финансови документи за 2020г.

Отчети

Годишен финансов отчет за 2020г.

Доклад за дейността за 2020г.

Форми на КФН

Справка по чл. 31, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации

Декларация на одитора

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Декларация за корп.управление на Фонд Имоти за 2020г.

Декларация на отговорните лица

Доклад за изпълнение на Политиката възнагражденията във Фонд Имоти за 2020

Одиторски_доклад

Информация по Приложение 11

 

Публично уведомление за финансово състояние към 31.12.2020г. – Справки по образец на КФН

Информация по чл. 41 от Наредба 2 към 31.12.2020г.

Пояснителни бележки

Приложение 9

 

Публично уведомление за фин. състояние към 30.09.2020г. – Справки по обр. на КФН

Информация по чл. 41 от Наредба 2 към 30.09.2020г.

Пояснителни бележки

Приложение 9

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2020г.

Доклад за дейността към 30.06.2020г.

Декларация от отговорните лица

Допълнителна информация

Форми на КФН

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Информация по Приложение 9

 

Декларация одитор

Форми КФН

Декларация от отговорните лица

Доклад за дейността

Доклад за изпълнение на Политиката за възн.

Доклад одитор

Информация по Приложение 11 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Декларация за корп. управление

ГФО

Публ. уведомление за фин. състояние – форми на КФН към 31.03.2020г.
Информация по чл. 41 от Наредба 2 към 31.03.2020г.
Пояснителни бележки към 31.03.2020г.
Приложение 9 към 31.03.2020г.

Финансови документи за 2019г.

Публично уведомление за фин. състояние – Форми по образец на КФН към 31.12.2019г.

Информация по Приложение 9 към 31.12.2019г.

Информация по чл. 41 от Наредба 2 към 31.12.2019г.

Пояснителни бележки към 31.12.2019г.

Публично уведомление за фин. състояние – Форми по образец на КФН КЪМ 30.09.2019

Информация по чл. 41 от Наредба 2 към 30.09.2019

Пояснителни бележки към 30.09.2019

Приложение 9 към 30.09.2019

МФО към 30.6.2019г.

Междинен доклад за дейността към 30.06.2019г.

Информация по приложение № 9 от Наредба 2

Декларация_от отговорните лица

Допълнителна информация по Наредба 2

Форми на КФН

Информация по чл. 41, ал. 1, т.7 от Наредба 2

Публично уведомление за финансово състояние към 31.03.2019г. – Справки по обр. на КФН

Информация по приложение 9

Информация по чл. 41, ал.1, т. 7 от наредба 2

Пояснителни бележки

  • Финансови документи за 2018г.

Годишен финансов отчет 2018г.

Декларация по чл. 100н от ЗППЦК

Информация по Приложение 11 от Наредба 2

Декларация за корпоративно управление

Декларация по чл. 100н от одитора

Одиторски доклад

Доклад за изпълнение на Политиката за възнаграждения

Форми на КФН

Доклад за дейността

Информация по чл.41 от Наредба 2

Публично уведомление за финансово състояние към 31.03.2018г.
Форми по образец на КФН
Пояснителни бележки към 31.03.2018г.
Информация по Приложение 9
Информация по чл. 41 от Наредба 2
МФО към 30.06.2018г.
Доклад за дейността към 30.06.2018г.
Информация по Приложение 9
Декларация от отговорните лица
Допълнителна информация по Наредба 2
Форми на КФН
Информация по чл. 41 от Наредба 2
Публично_уведомление_за_финансово_състояние_30.09.2018
Форми_по_образец_на_КФН
Пояснителни_бележки_30.09.2018
Информация_приложение_9_30.09.2018
Информация_по_член_41_от_Наредба_2_30.09.2018
Публично уведомление за финансово състояние към 31.12.2018
Форми на КФН
Информация по чл. 41 от Наредба 2
Информация по Приложение 9
Пояснителни бележки
  • Финансови документи за 2017г.
ГФО за 2017г.
Доклад за дейността за 2017 г. по Приложение 10
Одиторски доклад
Декларация от отговорните лица
Декларация от одитора по чл. 100н от ЗППЦК
Форми на КФН
Декларация за корп. управление на Фонд имоти за 2017
Доклад за възнагражденията във Фонд Имоти за 2017
Информация по чл. 41 от Наредба 2 – 31.12.2017
Приложение № 11 към доклада за дейността на Фонд имоти – 31.12.2017
Публично уведомление за фин. състояние към 31.12.2017г.
Форми по образец на КФН
Пояснителни бележки към 31.12.2017г.
Информация по Приложение 9
Информация по чл. 41 от Наредба 2
МФО към 31.03.2017г.
Междинен доклад за дейността към 31.03.2017г.
Информация по Приложение №9
Информация по чл. 41 от Наредба 2
Форми на КФН
Допълнителна информация
Одиторски доклад
Декларация от одитора
Декларация от отговорните лица
30.06.2017г.
МФО към 30.06.2017г.
Доклад за дейността към 30.06.2017 г.
Информация по Приложение 9
Декларация по чл. 100о от ЗППЦК
Допълнителна информация по Наредба 2
Форми на КФН
Информация по чл. 41 от Наредба 2
30.09.2017
Публично уведомление за фин. състояние – справки по образец на КФН
Публично уведомление за фин. състояние – справки по образец на КФН
Пояснителни бележки към 30.09.2017г.
Информация по Приложение 9 от Наредба 2
Информация по чл. 41 от Наредба 2
  • Финансови документи за 2016г.
ГФО на Фонд имоти за 2016
Доклад за дейността на Фонд Имоти за 2016
Форми на КФН
Декларация за корп. управление на Фонд имоти за 2016
Декларация по чл.100н, ал.4,т.4 от ЗППЦК
Декларация-одитор_Фонд имоти за 2016-100н_ал4_т3_ЗППЦК
Доклад политика възнаграждения Фонд Имоти за 2016
Информация по чл. 41 от Наредба 2 Фонд Имоти АДСИЦ 2016г.
Одиторски доклад Фонд имоти АДСИЦ за 2016
Приложение № 11 по Наредба 2 на Фонд имоти 2016
31.12.2016г.
Публично уведомление за финансово състояние – Справки по образец на КФН
Публично уведомление за финансово състояние – Справки по образец на КФН
Пояснителни бележки по чл. 33а1 от Наредба 2
Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба 2
Информация по Приложение 9 от Наредба 2
30.09.2016г.
Публично уведомление за финансово състояние към 30.09.2016 г. – Справки по Обр. на КФН
Публично уведомление за финансово състояние към 30.09.2016 г.- Справки по Обр. на КФН
Пояснителни бележки по чл. 33а1. от Наредба 2
Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба 2
Информация по Приложение 9 от Наредба 2
 30.06.2016г.

МФО към 30.06.2016 г.

Доклад за дейността към 30.06.2016 г.

Декларация

Информация по чл. 28 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

 31.03.2016г.

МФО към 31.03.2016 г.

Доклад за дейността към 31.03.2016 г.

Декларация

Информация по чл. 28 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

  • Финансови документи за 2015г.

ГФО 2015

Доклад за дейността 2015 г.

Одиторски доклад

Декларация

Доклад за изпъление на Политиката за възнаграждения

Информация по Наредба 2

Информация по Приложение 11

Отчет за изпълнение на Програмата за добро корп. управление

Политика за възнагражденията

Програма за добро корп. управление

Форми на КФН

МФО 31.12.2015г.

Доклад за дейността към 31.12.2015г.

Декларация

Информация по Приложение 11

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

МФО към 30.09.2015Г.

Доклад към 30.09.2015г.

Информация по чл. 28 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Декларация на отговорните лица

МФО към 30.06.2015г.

Доклад за дейността към 30.06.2015г.

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Допълнителна информация по чл. 28 от Наредба 2

Декларация

Форми на КФН

МФО към 31.03.2015г.

Доклад за дейността към 31.03.2015г.

Допълнителна информация по чл. 28 от Наредба 2

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Форми на КФН

Декларация

  • Финансови документи за 2014г.

Годишен финансов отчет за 2014г. 

Доклад за дейността през 2014г.

Форми на КФН

Декларация

Доклад за изпълнение на Политиката за възнаграждения

Отчет за изпълнение на ПДКУ

Програма за добро корпоративно управление И

нформация по Наредба 2

Информация по Приложение 11 от Наредба 2

Междинен финансов отчет към 31.03.2014г.

Доклад за дейността към 31.03.2014г.

Вътрешна информация по Наредба 2

Допълнително разкривана информация по Наредба 2

Декларация на отговорните лица

Форми на КФН

Междинен финансов отчет към 30.06.2014г.

Доклад за дейността към 30.06.2014г.

Вътрешна информация по Наредба 2

Декларация на отговорните лица

Форми на КФН

Междинен финансов отчет към 30.09.2014г.

МФО 30.09.2014г.

Доклад към 30.09.2014г. Вътрешна информация по Наредба 2

Допълнителна информация Форми на КФН Декларация

Междинен финансов отчет към 31.12.2014г.

Форми на КФН

Декларация на отговорните лица

Приложение по чл. 41 от Наредба 2

Приложение по чл. 28 от Наредба 2

Доклад за дейността към 31.12.2014г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2014г

  • Финансови документи за 2013г.

Годишен финансов отчет за 2013г.

Доклад за дейността за 2013г.

Одиторски доклад за 2013г.

Информация по Приложение 11

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Програма за добро корпоративно управление

Отчет за изпълнението на ПДКУ

Форми на КФН

Декларация

Междинен финансов отчет към 31.12.2013г.

Междинен доклад за дейността към 31.12.2013г.

Допълнителна информация по Наредба № 2

Вътрешна информация по Наредба 2

Форми на КФН

Декларация

Междинен финансов отчет към 30.09.2013

Междинен доклад за дейността към 30.09.2013г.

Допълнителна информация по Наредба № 2

Вътрешна информация по Наредба 2

Форми на КФН

Декларация

Междинен финансов отчет към 30.06.2013г.

Междинен доклад за дейността към 30.06.2013г.

Допълнителна информация по Наредба № 2

Вътрешна информация по Наредба 2

Форми на КФН Декларация

Междинен финансов отчет към 31.03.2013г.

Междинен доклад на СД за дейността към 31.03.2013г.

Допълнителна информация по чл. 41 от Наредба № 2 на КФН към 31.03.2013г.

Приложение № 9 по Наредба №2 на КФН към 31.03.2013г.

Декларация на отговорните лица към 31.03.2013г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2012 г.

Междинен доклад на СД за дейността към 31.03.2012 г.

Допълнителна информация по чл. 41, Наредба №2 на КФН към 31.03.2012 г.

Приложение №9 по Наредба №2 на КФН към 31.03.2012г.

Декларация на отговорните лица към 31.03.2012 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2012г.

Междинен доклад на СД към 30.06.2012г.

Приложение № 9 по Наредба № 2 на КФН към 30.06.2012г.

Допълнителна информация по чл. 41 от Наредба № 2 на КФН към 30.06.2012г.

Декларация на отговорните лица към 30.06.2012г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2012г.

Междинен доклад на СД към 30.09.2012г.

Приложение № 9 по Наредба № 2 на КФН към 30.09.2012г.

Допълнителна информация по чл. 41 от Наредба № 2 на КФН към 30.09.2012г.

Декларация на отговорните лица към 30.09.2012г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2012г.

Междинен доклад на СД към 31.12.2012г.

Приложение № 9 по Наредба № 2 на КФН към 31.12.2012г.

Допълнителна информация по чл. 41 от Наредба № 2 на КФН към 31.12.2012г..

Декларация на отговорните лица към 31.12.2012г.  

Годишен финансов отчет за 2012г.

Годишен финансов отчет за 2012г. GFO_FI_31 12 2012

Одиторски доклад

Информация по чл. 41 от Наредба 2

Информация по Приложение 11

Доклад за дейността

Програма за добро корпоративно управление

Отчет за изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление

Форми на КФН

Декларация на отговорните лица

Финансови документи за 2005 г.