Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че поради липса на кворум, Извънредното общо събрание на Дружеството, насрочено за 11.01.2023 г., не се състоя и съгласно обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, Общото събрание ще бъде проведено на 25 януари 2023 година от 11:00 часа източноевропейско часово време – EEST (08:00 часа координирано стандартно време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES11012023IOSA, в седалището и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 – 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

 

 

Гр. София,

Дата  и час на съобщението: 11.01.2023г., 12:00 часа източноевропейско часово време – EEST (09:00 часа координирано стандартно време – UTC)

Писмо за липса на кворум до КФН

Писмо за липса на кворум до БФБ

Писмо за липса на кворум до ЦД

Уведомление и прококол за липса на кворум

Списък акционери