През март 2006 г. Фонд Имоти придоби урегулиран поземлен имот в София, на бул. Цариградско шосе № 159, срещу METRO Cash&Carry и между Best Western Hotel Expo и шоурум Toyota с площ от 6 391 кв.м. Върху него бе построена Търговска и  офис сграда, включваща търговски площи,  14 етажа офис площи и две нива подземен паркинг с 390 парко места. Към м. август 2010 г. сградата бе напълно завършена с приет Акт 16 (Разрешение за ползване).

През есента на 2014 г. цялата сграда бе предоставена за ползване на „ЮНИК ПРОПЪРТИС” АД под формата на финансов лизинг. Договорът за лизинг бе сключен за срок от 10 /десет/ години, като Лизингополучателят ЮНИК ПРОПЪРТИС АД има правото да придобие собствеността върху Имота по всяко време от действието на договора.